داوران مسابقه


اسامی داوران مسابقه به ترتیب حروف الفبا

مصطفی آقامیری


نگارگر

مدرس دانشگاه

علی اصغر خوش گفتار


رییس انجمن طراحان و نقاشان استان قم

طراح و نقاش فرش دستباف

احمد شکرانی


طراح و نقاش فرش دستباف

مدرس دانشگاه

علی کوهپایه حقی


نگارگر و طراح فرش دستباف

مدرس دانشگاه

اکبر مهدی ئی


تولید کننده فرش دستباف اصفهان

طراح و  نقاش فرش دستباف

قدرت اله میناییان


طراح و نقاش پیشکسوت فرش دستباف اصفهان

مدرس دانشگاه

فرهاد نامی


رییس انجمن طراحان و نقاشان استان آذربایجان شرقی

تولید کننده و طراح فرش دستباف


© تمام حقوق مادی و معنوی مسابقه ملی طرح و نقشه فرش برای مرکز ملی فرش ایران محفوظ است