آثار برگزیده دوره اول مسابقه ملی طرح و نقشه فرش


اولین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف


زمان: 18 تا 25 اردیبهشت 1390 | مکان: موزه فرش ایران | مجموع آثار مرحله نهایی: 91 اثر | آثار برگزیده: 6 اثر | بخش های مسابقه: بخش طراحی و رنگ و نقطه


هیئت داوران: اکبر مهدی ئی، علی اصغر خوش گفتار مقدم، جواد حسن پور نامی، یدالله بنی حسن، رضا اله داد، جعفر قلی دادخواه و مجید سلامت

زمان انتشار: 97/06/31


© تمام حقوق مادی و معنوی مسابقه ملی طرح و نقشه فرش برای مرکز ملی فرش ایران محفوظ است