آثار برگزیده دوره دوم مسابقه ملی طرح و نقشه فرش


دوره دوم مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف در هفت منطقه شامل شمال غرب، غرب، مرکز1، مرکز2، شرق، جنوب شرق و جنوب به صورت منطقه ای فراخوان دریافت آثار منتشر شد و در هر منطقه در دو بخش اصلی طراحی و رنگ و نقطه و در برخی مناطق در یک بخش جنبی آثار برگزیده به انتخاب داوران معرفی شدند. در نهایت تمام آثار برگزیده مناطق هفت گانه طی نمایشگاهی در موزه فرش ایران به نمایش گذاشته شدند و از برگزیدگان با اعطا تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی توسط مرکز ملی فرش ایران تقدیر شد. 

زمان انتشار: 97/06/31


© تمام حقوق مادی و معنوی مسابقه ملی طرح و نقشه فرش برای مرکز ملی فرش ایران محفوظ است