کلیپ چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران
© تمام حقوق مادی و معنوی مسابقه ملی طرح و نقشه فرش برای مرکز ملی فرش ایران محفوظ است