مرکز ملی فرش ایرانمرکز ملی فرش ایران به عنوان برگزار کننده مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران به عنوان متولی دولتی فرش دستباف تا کنون 3 دوره مسابقه طرح و نقشه فرش را بین سال های 1390 تا 1394 برگزار کرده است که اکنون در آستانه برگزاری چهارمین دوره این رویداد ملی است. این دوره توسط شرکت فرش نگاره سرو که به همت جمعی از دانش آموختگان و اساتید فرش مدیریت می‌شود برگزار خواهد شد.مرکز ملی فرش ایران به عنوان برگزار کننده مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران به عنوان متولی دولتی فرش دستباف تا کنون 3 دوره مسابقه طرح و نقشه فرش را بین سال های 1390 تا 1394 برگزار کرده است که اکنون در آستانه برگزاری چهارمین دوره این رویداد ملی است. این دوره توسط شرکت فرش نگاره سرو که به همت جمعی از دانش آموختگان و اساتید فرش مدیریت می‌شود برگزار خواهد شد.


درباره مرکز ملی فرش ایران

بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 5169/ 1901 مورخ 1382/01/20 همه امور مربوط به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت، هدايت و حمايت صنعت فرش دستباف، امور تحقيقاتي و پژوهشي مربوط به آن و تهيه ضوابط و الزامات فني توليد و صادرات و اقدامات حمايتي مربوط به آن از كليه دستگاه‌هاي دولتي جدا و در حوزه مركزي وزارت بازرگاني با عنوان «مركز ملي فرش ايران» تجميع شد.

اهداف

حفظ و اعتلاي مقام و جايگاه والاي فرش دستباف ايران به عنوان يك ميراث گرانقدر فرهنگي و هنري در سطح ملي و بين المللي از طريق نظارت، هدايت و حمايت، تشكل‌هاي مختلف مردمي، هنرمندان، بافندگان، صادركنندگان و همه دست اندركاران در عرصه اين صنعت و هنر ملي، حمايت از توسعه صادرات اين محصول در سطح جهان و تلاش در جهت حفظ موقعيت اقتصادي و معرفي موثر اين محصول با ارزش.

وظايف

1- برنامه‌ريزي، سياستگذاري، هدايت، حمايت و نظارت به منظور:

الف ـ ساماندهي امور مربوط به تامين مواداوليه مرغوب توليد و تجارت فرش دستباف.

 ب ـ رقابت پذيري، ايجاد تقاضاي جديد و ترويج فرهنگ سفارش پذيري براي فرش دستباف در بازارهاي جهاني با حفظ اصالت‌هاي آن و پيشنهاد قوانين و مقررات تشويقي در اين حوزه.

 ج ـ حفظ، احيا و ارتقاي جنبه‌هاي هنري و فرهنگي فرش دستباف.

 2ـ انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با هنر‌ـ صنعت فرش دستباف به منظور شناسايي مشكلات موجود و ارايه راه حل‌هاي مناسب در زمينه‌هاي مناسب در حوزه‌هاي مواداوليه، توليد و تجارت با بهره گيري از ظرفيت‌هاي موجود.

 3ـ سياستگذاري، بسترسازي و نظارت براجراي برنامه‌هاي آموزشي فرش دستباف از طريق بهره‌مندي از مراكز آموزشي موجود و حمايت از تبديل ظرفيت‌هاي بالقوه به بالفعل.

 4ـ شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهديدها درباره مسايل فني‌، هنري، اجرايي اقتصادي، اجتماعي و مديريتي هنر ـ صنعت فرش دستباف ايران با تكيه بر رويكرد علمي و پژوهشي و اصالت‌هاي تاريخي و فرهنگي آن.

 5ـ بسترسازي و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد، توسعه و تقويت تشكل‌هاي صنفي و مدني در سطوح منطقه‌اي و ملي.

 6ـ تهيه و تدوين و پيشنهاد لوايح، مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي مورد نياز به منظر و بهبود و اصلاح وضعيت هنر ـ صنعت فرش دستباف.

7ـ حمايت از بافندگان، توليدكنندگان، بازرگانان و نيروهاي خلاق و نوآور در هنر ـ صنعت فرش دستباف.

 8ـ توسعه همه جانبه اطلاع رساني تخصصي و كاربردي از طريق تهيه، تدوين و انتشار كتب، مقالات نشريات و بانك‌هاي اطلاعاتي با استفاده از فناوري اطلاعات.

9ـ برگزاري و يا مشاركت در نمايشگاه‌ها، مجامع ، جشنواره‌ها و همايش‌هاي علمي در داخل و خارج كشور و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي در اين عرصه.

10ـ انجام فعاليت‌هاي تبليغاتي به منظور شناساندن ابعاد مختلف فرش دستباف با استفاده از رسانه‌هاي مختلف و بسترسازي به منظور فعال شدن بخش‌هاي خصوصي.

 11ـ برنامه‌ريزي و سياستگذاري به منظور بازاريابي و توسعه بازارهاي موجود در سطح بازارهاي داخلي و خارجي براي فرش دستباف.


© تمام حقوق مادی و معنوی مسابقه ملی طرح و نقشه فرش برای مرکز ملی فرش ایران محفوظ است