آخرین اخبار مسابقه ها


آثار برگزیده چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف معرفی شدند

97/12/02

گزارش آماری بخش رقابتی چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش

97/11/24

نمایشگاه آثار چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش افتتاح شد

97/11/24

چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش به گام پایانی رسید

97/11/22

آثار منتخب چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش اعلام شد

97/11/20

اعضای هیئت داوران چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف معرفی شدند

97/11/09

مهلت ارسال آثار تمدید شد

97/09/29

راهنمای ثبت آثار در سایت مسابقه

97/07/07

راهنمای ثبت نام در سایت مسابقه

97/07/07

دبیرخانه‌های مرکزی و منطقه‌ای چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش

97/06/31

چهار مرحله برای شرکت در چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش

97/06/30

آیین نامه عمومی و اختصاصی ارسال آثار به چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش

97/06/30

تاریخ های مهم چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش

97/06/30

معیارهای انتخاب آثار برگزیده در چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش

97/06/30

جوایز و تقدیر از برگزیدگان چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش

97/06/30

فراخوان چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف

97/06/30


© تمام حقوق مادی و معنوی مسابقه ملی طرح و نقشه فرش برای مرکز ملی فرش ایران محفوظ است