نمایشگاه مجازی آثار منتخب چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف


نمایشگاه مجازی آثار منتخب چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش دستباف ایران در چهار بخش طراحی گردان، طراحی شکسته، رنگ و نقطه دستی، رنگ و نقطه کامپیوتری


افتتاح نمایشگاه فیزیکی: چهارشنبه 24 بهمن 1397 - ساعت 15:00 - موزه فرش ایران

اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان: چهارشنبه 1 اسفند 1397 - ساعت 14:30 - موزه فرش ایران


توضیح مهم: با توجه به سم پاشی موزه فرش، عصر شنبه 27 بهمن ماه امکان بازدید از نمایشگاه وجود ندارد. اما در سایر روزها نمایشگاه از ساعت 10:00 تا 17:00 پذیرای علاقمندان است. نمایشگاه آثار تا 1 اسفند 1397 دایر است.

بخش طراحی گردان


بخش طراحی شکسته


بخش رنگ و نقطه کامپیوتری


بخش رنگ و نقطه دستی© تمام حقوق مادی و معنوی مسابقه ملی طرح و نقشه فرش برای مرکز ملی فرش ایران محفوظ است